Certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który opisuje budynek od strony jego zużycia energii. Konieczność posiadania tego rodzaju dokumentacji została wprowadzona od 1 stycznia 2009 roku, kiedy wszedł w życie przepis zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mogą wykonać tylko osoba uprawniona do sporządzenia certyfikaty, która jest wpisana do rejestru uprawnionych. Zobacz tutaj

Posiadam uprawnienia do sporządzenia ŚCHE pod nr 6344 od dnia 16.07.2010 roku.

Cennik świadectw charakterystyki energetycznej

Lokale mieszkalne

budynek mieszkalny

Dom jednorodzinny