Polityka prywatności

BIURO „ZIEMANN NIERUCHOMOŚCI” Tomasz Ziemann szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portal www.ziemann.nieruchomosci.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu www.ziemann.nieruchomosci.pl
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania
z formularza kontaktowego oraz zatwierdzenia polityki prywatności. Przekazywane dane dotyczą danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez ADMINISTRATORA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych
„ZIEMANN NIERUCHOMOŚCI” Tomasz Ziemann z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Drzeżdżona 17, NIP 5881539048.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez administratora za zgodą osób (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), których dotyczą, na podstawie zawartej umowy (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podsatwie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub poprzez bezpośrednią komunikację email po zatwierdzeniu zgody poprzez zaznaczenie „checkboxa”.  Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga skontaktowania się z administratorem poprzez skierowanie drogą email treści żądania na adres email: biuro@ziemann.nieruchomosci.pl.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu www.ziemann.nieruchomosci.pl osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Ochrona transmisji
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookies
Portal www.ziemann.nieruchomosci.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku www.ziemann.nieruchomosci.pl.  Pliki cookies zamieszczane przez www.ziemann.nieruchomosci.pl zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Korzystamy z plików cookies w celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest „ZIEMANN NIERUCHOMOŚCI” Tomasz Ziemann z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Drzeżdżona 17, NIP5881539048.